KOJA VELIČINA?

KOJA VELIČINA?

Izaberite pravu veličinu za sebe slijedeći jednostavne smjernice u nastavku:

Izaberite veličinu A ako:

  • Imate 30 i više godina

ILI

  • ste imali vaginalni porod neovisno o vašoj dobi

Izaberite veličinu B ako:

  • Imate manje od 30 godina i niste imali vaginalni porod