ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Mogu li upotrebljavati Mooncup® ako imam ginekoloških problema?

Ako imate, ili sumnjate da imate ginekoloških problema konzultirajte se s liječnikom prije upotrebe Mooncupa.

Molimo obratite nam se ako biste željeli ponijeti jedan od naših vodiča za uporabu na sljedeći pregled.

Want to hear from us? Sign up to our newsletter