Časté otázky

Může při používání menstruačního kalíšku dojít k syndromu toxického šoku?

Syndrom toxického šoku (STŠ) postihuje muže i ženy. Syndrom toxického šoku je často spojován s osobami, které v nedávné době prodělaly chirurgický zákrok, infekce měkkých tkání a kostí a také poštípání hmyzem, ale také se ženami, které v nedávné době menstruovaly, používaly nitroděložní antikoncepční tělíska a vaginální antikoncepční pomůcky, menstruační kalíšky či tampóny.

Syndrom toxického šoku je vzácné, ale závažné a někdy smrtelné onemocnění. Vyskytnou-li se u vás během používání menstruačního kalíšku Mooncup níže uvedené příznaky syndromu toxického šoku, kalíšek okamžitě vyjměte a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Za účelem snížení rizika výskytu syndromu toxického šoku doporučujeme uplatňovat následující opatření:

  • Byl-li u vás již dříve diagnostikován syndrom toxického šoku, pak nepoužívejte žádné vnitřní vaginální prostředky ani kalíšek Mooncup.
  • Před prvním použitím a mezi jednotlivými menstruacemi kalíšek Mooncup důkladně očistěte dle pokynů uvedených v návodu k použití.
  • Během menstruace vyjměte, omyjte a znovu zasuňte kalíšek Mooncup alespoň každé 4 až 8 hodin. To znamená, že to je třeba provést alespoň 3krát za 24 hodin.
  • Před manipulací s kalíškem Mooncup a po ní si umyjte ruce.

Příznaky syndromu toxického šoku

Příznaky syndromu toxického šoku často připomínají chřipku a mohou zahrnovat:

  • náhlou vysokou teplotu,
  • zvracení,
  • průjem,
  • závratě,
  • omdlévání,
  • během menstruace nebo několik dní po ní vyrážku jako od slunce.

Máte-li další otázky týkající se syndromu toxického šoku, obraťte se na poradnu Mooncup.

Want to hear from us? Sign up to our newsletter
USA