Časté otázky

Mohu používat kalíšek Mooncup i když jsem vzhůru nohama?

To je otázka, se kterou se setkáváme mnohem častěji, než si možná představujete. Vzhledem k tomu, že kalíšek Mooncup krev nevsakuje, ale spíše jen zachytává, mnoho z vás zajímá, co se stane, když se vaše tělo nachází v obrácené poloze (hlavou dolů, kdy zvedáte pánev nad horní část těla), nebo když ležíte.

Člověk se do takové pozice běžně nedostává, ale pokud cvičíte např. jógu, pilates nebo gymnastiku, pak k tomu dochází docela často.

Diskuze o obrácených pozicích během menstruace

Neustále však probíhá debata o tom, zda byste během menstruace měli tělo vůbec obráceným pozicím vystavovat. Někteří lidé se například domnívají, že jógová pozice svíčky pomáhá ulevit od menstruačních bolestí. Jiní zase říkají, že byste tuto pozici neměly během menstruace dělat, protože by mohlo docházet ke zpětnému toku.

Obavy týkající se delšího trvání obrácených pozic těla se nepotvrdily jako pravdivé a i teorie o zpětné toku krve je pouhou teorií. Nakonec se vždy jedná o vaše soukromé rozhodnutí založené na vašem vlastním názoru. Více si můžete přečíst v zajímavém článku v lékařském sloupku magazínu Yoga Journal.

Want to hear from us? Sign up to our newsletter
USA